Složení valného shromáždění KJR

„Parlament mládežnickýh spolků“ je Valné shromáždění KJR, které se koná dvakrát v roce (na jaře a na podzim). Zde vyjadřují delegáti všech členských organizací v KJR svá stanoviska a názory na podobu práce s mládeží v souvislosti s krajskou politikou, schvalují rozpočet a tématické programy KJR.

Valné shromáždění KJR se zúčastní i poradci: jednodlivé osobnosti KJR, dva zástupci/kyně a hosté.

Jednodlivé osobnosti KJRWürzburg jsou tohoto času:
- Krajská radní Elisabeth Schäfer
- Krajská radní Rita Heeg
- Krajský radní Eberhard Götz
- Krajský radní Hans Fiederling

 

Valné shromáždění KJR a jednání s představitelů spolků 2016:

 • Jednání s představitelů spolků na jaře
  04.04.2017 - začátek: 19:30 Uhr
  Krajský úřad Würzburg (velký zasedací sál)
 • Jarní valné shromáždění KJR Würzburg
  11.05.2017 - začátek: 19:30 Uhr (nový termín!!)
  Krajský úřad Würzburg (velký zasedací sál )
 • Jednání s představitelů spolků na podzim
  17.10.2017 - začátek: 19:30 Uhr
  Krajský úřad Würzburg (velký zasedací sál)
 • Podzimní Jarní valné shromáždění KJR Würzburg
  16.11.2017 - začátek: 19:30 Uhr
  Krajský úřad Würzburg (velký zasedací sál)