Jako pododdělení Bavorské asociace mládeže úzce spolupracujeme s dalšími mládežnickými asociacemi, zejména s Okresní asociací mládeže Dolní Franky s městy Dolních Frank spolu s krajskými asociacemi mládeže. Spolupracujeme ale také s dalšími organizacemi, institucemi a partnery zabývající se prací s mládeží.

Zdeje seznam našich partnerů:

(Kopie 1)