JuLeiCa – tiket

JuLeiCa-tiket je vyjímečnou nabídkou Kreisjugendring Würzburg (KJR) pro vedoucí mládeže, kteří vlastní Kartu vedoucího mládeže („JuLeiCa-Card“) a kteří jsou dobrovolně činní v práci s mládeží v kraji Würzburg (mají zde bydliště nebo se zde angažují).

JuLeiCa-tiket je měsíční jízdenka pro veřejnou dopravu v kraji Würzburg. Ve spolupráci s Mobil-Firmen-Abo der WVV nabízí KJR vedoucím mládeže obzvlášť levné jízdenky.

O tiket se může žádat v srpnu/září. Platí od října do září následujícího roku (včetně). Tiket lze samozřejmě zažádat i později, platnost se tím ale nemění (tedy do září následujícího roku). Smlouvu nebo měsíční známku je nutné odevzdat nejpozději 14. den předešlého měsíce. Nevyužité měsíční známky je nutné odevzdat nazpět.

Ke stažení

 JuLeiCa-Ticket-žádost je určena pro všechny vedoucí mládeže, kteří žijí ve městě nebo okresu Würzburg.


Více
informací v kanceláři KJR.